Privacy verklaring

Gymboxx Gouda is onderdeel van HealthclubOpenAir. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals wij beschrijven in deze privacyverklaring.

 

Wil je contact met ons, mail dan naar Gouda@gymboxx.nl of info@healthclubopenair.com

Vanessa Emmel is de Functionaris Gegevensbescherming van Gymboxx Gouda. Vanessa is te bereiken via vanessa@healthclubopenair.com

In het kort

Wij zijn er voor jou. Wij gaan zorgvuldig en respectvol om met jou en jouw gegevens. Wij slaan persoonsgegevens op voor het kunnen gebruiken van de app, voor de betalingen en voor de fitchecks. Wij delen dit alleen met jou, niet met derden. Wij gebruiken hier veilige software en veilige verbindingen voor. Wil je er meer over weten, lees dan door.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gymboxx Gouda verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bank rekeningnummer

 • IP-adres

 • Overige persoons gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 • Internetbrowser en apparaat type 

Daarnaast verwerkt Gymboxx Gouda ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om een fitcheck af te kunnen nemen. Hiervoor verwerken wij:

 • naam, achternaam,  geboortedatum,  e-mailadres, geslacht en telefoonnummer

 • Gewicht, lichaamslengte, vetpercentage, viscerale vetwaarde en vetmassa

 • Spierpercentage, spiermassa, vet vrijemassa en vochtpercentage

 • BMI, bloeddruk, rusthartslag frequentie en saturatiewaarde

Deze gegevens worden niet verwerkt voordat er nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken

Gymboxx Gouda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een account, zodat je gebruik kunt maken van de app.

 • Het afnemen van een fitcheck

 • Het begeleiden naar een gezonde leefstijl

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Gymboxx Gouda neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gymboxx Gouda) tussen zit. Gymboxx Gouda gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Newbase voor de ledenadministratie

 • De Personaltrainers app

 • Software van Klikschema voor het verwerken en delen van de fitcheck resultaten.

Wij bewaren deze gegevens met toestemming van jou, zodat we de voortgang kunnen monitoren. En omdat wij op verzoek eerdere resultaten kunnen delen met jou.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Gymboxx Gouda bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard zolang er een klantenrelatie is, of tot het verzoek tot verwijdering van de gegevens door de betrokkene van wie de gegevens zijn opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Gymboxx Gouda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met trainers die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gymboxx Gouda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gymboxx Gouda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website of app optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gymboxx Gouda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gouda@gymboxx.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij  willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gymboxx Gouda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via gouda@gymboxx.nl